V pondělí ráno nás čekala betonáž základových pasů a na stavbu jsme vyrazili ještě za tmy. Beton byl objednaný na 7:00 a chtěli jsme si naposledy zkontrolovat výkop, nastavit rotační laser a domluvit se s pomocníky, kdo bude mít jaký úkol. Měli jsme objednanou pumpu a jelikož naše deska má 14m na délku a pumpa může dojet přímo k ní, stačila objednat nejmenší verze, PUMIk.

Objednávka betonu u velkých betonárek jako Cemex a Zapa probíhá přes dispečink konkrétní betonárky z vašeho okolí. Než jim budete volat, musíte mít spočítanou očekávanou spotřebu betonu, ale nebojte, není potřeba to vědět přesně. Dispečer se potřebuje od něčeho odrazit, aby rezervoval dostatečné množství mixů, které se u vás na stavbě otočí. Před posledním mixem se udělá tzn. doměr, což je přesný odhad betonu na dokončení. Když odhadnete málo, bude se muset otočit poté ještě jeden mix třeba jen s půl kubíkem, což je finančně dost neefektivní. Když objednáte hodně, budete buď platit za likvidaci, nebo si beton necháte někam vylít na stavbě. My jsme pro tento případ měli vykopané patky na pergolu, abychom všechen beton zužitkovali. Druhá důležitá informace je typ betonu, který pro vás má betonárka namíchat. V našem případě se jednalo o C20/25 XC2. Před výjezdem jsme museli zaplatit 100% zálohu s tím, že kdybychom měli menší spotřebu, tak nám vrátí přeplatek a to se taky stalo.

PUMIk na betonáž základových pasů
PUMIk na betonáž základových pasů
Natřásání betonu
Vyhlazení betonu natřásací latí

Betonáž základových pasů

Po příjezdu jsme se s pumpařem domluvili, kde začneme a jakým směrem budeme postupovat. Na začátku bylo důležité nejdříve nalít beton do bednění první přepážky, aby celou konstrukci tlak betonu neposunul. Poté jsme pokračovali v nenižší části. Přestože jsme měli koleno, beton tekl o dost rychleji, než jsme čekali, takže jsme měli docela napilno 🙂 Verča měřila, pomocníci rozhrnovali a já jsem buď řešil pumpu, nebo vyrovnával beton. Později jsme si funkce prohazovali, ale dokud tekl beton, bylo co dělat. Mezi jednotlivými mixy vznikaly malé prodlevy, takže jsme měli prostor se vrátit a začít uhlazovat beton do finální podoby. K tomu jsme si vyrobili natřásací lať, která je dost drahá a půjčení se nám nechtělo řešit, když ji stejně použijeme ještě několikrát. Beton jsme do finální podoby dostali v osmi krocích:

  1. Hromada betonu tak, jak vytekl z pumpy
  2. Lopatou se hromada srovnala do přibližné roviny
  3. Kontrola rotačním laserem
  4. Ubrání/přidání betonu podle potřeby
  5. Hráběmi se pečlivěji beton rozhrnul od kraji ke kraji
  6. Finální kontrola rotačním laserem
  7. Hrubé vyhlazení betonu natřásací latí
  8. Finální vyhlazení betonu natřásací latí

Hotová betonáž základových pasů
Hotová betonáž základových pasů
Základové pasy před finálním vyhlazením betonu
Základové pasy před finálním vyhlazením betonu

Výhoda betonování na podzim je, že beton nabývá na pevnosti pomalu a díky tomu jsme měli možnost si s vyrovnáním hodně pohrát. V předchozím článku jsem zmínil, že máme v plánu založení ztracené bednění na sucho, tzn. přímo na beton bez podsypání suchým betonem. Nevýhoda tohoto řešení je pouze vysoká náročnost na betonáž základových pasů, ale díky tomu budeme ušetřeni složitého procesu podsypávání a vyrovnávání každého jednotlivého bedňáku v první řadě. Natřásáním betonu zatlačujete štěrk na na povrch se vytlačí tzn. mlíko, které má do jisté míry nivelační vlastnost.

Vyhlazený beton
Vyhlazený beton
Odbedněná přepážka
Odbedněná přepážka

Pomocí rotačního laseru se nám podařilo beton rovnoměrně rozprostřít do potřebné výšky a natřásací lať o délce 2m nám zajistila, že minimálně na této vzdálenosti nebudou žádné hrboly a vlny. Ve výsledku by se mělo stát, že na vzdálenosti několika metrů budou nepřenosti v rámci několika milimetrů, které by neměly bránit založení na sucho. Čela přepážek nám zajistí, že schod bude vždy vysoký přesně 250mm. Nezbývá než věřit, že se teorie osvědčí v praxi 🙂

Tímto je betonáž základových pasů u konce. Dobrá zpráva je, že všechny přepážky vydržely a hlavně nám spadl kámen ze srdce, protože už nás nebude tolik děsit počasí. Další den můžeme odbednit přepážky a mezitím stačí beton kropit. Další výhodou podzimu v Liberci je, že když už vám počasí vyjde na betonáž, pravděpodobně bude pršet potom, takže se o kropení nemusíte starat 🙂 Následuje založení rohů ztraceného bednění.

Write A Comment