Máme za sebou první týden dovolené a i samotné ztracené bednění považujeme za úspěch. Nicméně čas ještě máme a síly zbývají, tak jedeme dál. Nyní se zaměříme na vnitřní prostor desky, kde nás čekají tyto úkoly

Výkop pro kanalizaci a vodu
Výkop pro kanalizaci a vodu
  1. Rozvody kanalizace spodní stavby
  2. Položení chráničky na přívod vody
  3. Zavezení a zhutnění vnitřního prostoru desky
  4. Rozvody na odvětrání radonu
  5. Navezení a zhutnění štěrku
  6. Položení kari sítí

Kanalizace a voda

Vedení kanalizace a vody je v takovém místě, kam se není možné dostat s bagrem a předem jsme ho taky vykopat nemohli, protože se nachází těsně vedle pasů. Nezbývá, než se do toho pustit ručně 🙂 Začali jsme už v den, kdy jsme betonovali ztracené bednění a zabralo nám to i celý další den. Naštěstí se ukázalo, že jsme během pokládání prostupů kanalizace a vody měřili dobře, takže už na první pohled bylo vidět, že položení páteřního KG DN150 nebude problém. Doslova několik hodin mi trvalo, než jsem se prokopal z obou stran k hlavnímu výstupu vody pod pasem. Chvílemi jsem začínal věřit, že kopu na špatném místě a už jsem metr pod ní.

Nekonečné kopání prostupů
Nekonečné kopání prostupů
Prostupy jsou na světě
Prostupy jsou na světě

Člověk se během stavby naučí mít radost z malých věcí, takže objevení poslední chráničky byl doslova důvod k oslavě. Oslavil jsem to spánkem, protože další den nás čekala pokládka kanalizace. Tu s Verčou zpětně hodnotíme jako nejhorší práci za celou základovou desku. Princip je jednoduchý a věděli jsme k tomu všechno, co je potřeba. Ta realizace byla v praxi otravná proto, že se stále snažíte umístit hrdlo potrubí někam do prostoru, kde se moc nedá jak zafixovat, ale je důležité, aby bylo ve správné ose X, Y a Z. My jsme umisťovali hrdlo do hloubky -3cm pod deskou. Navíc jsme kanalizaci nejdříve složili na sucho bez gumiček a když už jsme konečně měli dobrý pocit, že je daný úsek hotový, bylo na čase ho rozložit, nasadit gumičky a začít ji skládat znova.

 

Hotová kanalizace
Hotová kanalizace

Nechápu, jak by někdo mohl zapomenout někam dát gumičku. Můžu vás ujistit, že byste si toho rychle všimli, protože i když spoj poctivě namažete mazadlem, tak narvat tam tu trubku byl chvílemi nadlidský úkol 🙂 Nejlépe se samozřejmě skládaly odbočky, protože jsme si je mohli složit bokem, ale některé části jsme museli skládat přímo ve výkopu a tam byla manipulace opravdu špatná. Před rozebráním kanalizace jsme si udělali značky, které nám při druhém skládání pomohly dodržet stejný směr a hlavně sloužily jako kontrola, že je trubka zastrčená na doraz. To, že s ní už nejde hnout neznamená, že je správně zastrčená a kolikrát jsem podle značky viděl, že chybí ještě několik centimetrů. Kanalizaci jsme dokončili v pozdních hodinách a napustili ji vodou za účelem zkoušky těsnosti. Kdyby někde byla netěsnost, hladina by začala klesat a hledali bychom místo, kde uniká voda. K tomu naštěstí nedošlo a tak jsme mohli vodu později vyčerpat ven. Vedle kanalizace jsme během 15 minut natáhli chráničku DN90 na vodu a mohli jsme začít zasypávat pískem. Postupně jsme písek ušlapávali, až nám kanalizace zmizela z očí a to byla opravdu úleva 🙂 V tuto chvíli bylo možné přejít na další fázi.

Hutnění zeminy

Na hutnění zeminy jsme si z půjčovny dovezli vibrační pěch, neboli žábu. Váží cca 70 kg a bylo možné jej dovést v kufru auta. Manipulace ve vypnutém stavu byla docela problém, a tak opět přišel vhod rudlík. Nejdříve jsme v desce ručně rozhrnuli hromadu zeminy, která zůstala z výkopu pasů a tu jsme zhutnili v jedné vrstvě. Na pokračování už jsme museli mít domluveného bagristu, protože ve spodní části desky chybělo alespoň 50 centimetrů a to je docela hodně zeminy. Bagrista nám dovnitř naházel hlínu a my jsme ji postupně hutnili pěchem. Po celém dnu pěchování jsem usoudil, že zemina už je dostatečně zhutněná.

Zhutněný vnitřní prostor desky
Zhutněný vnitřní prostor desky

Odvětrání radonu

Protože v naší oblasti je zvýšený výskyt radonu, musíme mít odvětrávanou desku. Odvětrání spočívá v umístění perforovaného drenážního potrubí do vrstvy štěrku, které zaústí v KG tvarovce. Na tuto tvarovku později napojíme stupačku pro odvod radonu na střechu. Na zeminu jsme položili geotextilii a začali zasypávat plochu štěrkem. Potřebovali jsme nejdříve udělat slabou vrstvu štěrku, na kterou položíme potrubí. Trvalo nám to pár hodin, ale za jeden den jsme měli připravený štěrkový podklad a roztahané drenážní potrubí. Tímto dnem končí naše dvoutýdenní dovolená a dále budeme pokračovat opět v režimu po práci. Problém byl, že se už brzy stmívalo, takže za světla jsme pracovali maximálně hodinu.

Odvětrání radonu
Odvětrání radonu

Hutnění štěrku

Podařilo se nám domluvit bagristu na zavezení zbytku štěrku do desky. To nám ušetřilo opět celý den lopatování a bagrista to měl za 15 minut. Štěrk stačilo rozhrnout hráběmi a bylo na čase půjčit vibrační desku. Tu jsem musel objednat i s dopravou, protože 250 Kg do auta určitě nedám a hlavně byl ji neměl jak dostat na desku. Vibrování samotné byla práce na dvě hodiny. Stala se ale jedna nepříjemná věc, že po zhutnění byl štěrk o několik centimetrů níže, než bylo potřeba. Dalo se to řešit dvěma způsoby. Buď objednáme další štěrk, poté bagristu a další půjčovné vibrační desky…. a nebo to dolejeme betonem. Shodli jsme se s Verčou, že celé kolečko znova podstupovat nebudeme bude pro nás lepší si připlatit za větší množství betonu. Ani ta první varianta by nebyla vůbec levná a čas pro nás byl priorita.

Zhutněné šterkové podloží
Zhutněné šterkové podloží

Kari sítě

Pokládání kari sítí
Pokládání kari sítí

Na zhutněný štěrk jsme položili další vrstvu geotexitilie. Ta by měla plnit tu funkci, že beton tolik neproteče do štěrku. Geotextilii jsme zatížili zbytky tvárnic ztraceného bednění a budou sloužit i jako distanční prvek mezi geotextilií a kari sítí. Pokládka kari sítí by byla o dost jednodušší, kdyby nám všude v desce netrčela svislá výztuž. Díky ní jsme museli složitě hledat polohu, jak kari síť v daném místě položit a stejně to často dopadlo tak, že jsme ji na sílu zašlápli. V místech průchodů chrániček a hrdel kanalizace jsme vyřezali otvory flexou přímo v desce. Nemělo smysl cokoli odměřovat a kari síť přenášet, protože už tak jsme od nich měli potrhané kalhoty 🙂 Poslední práce v desce bylo provázání kari sítí drátky. A to jak mezi sebou, tak ke svislé výztuži, aby celá armatura tvořila spojitý celek. Kolem potrubí procházející skrze desku jsme omotali mirelonový pás, který bude sloužit jako dilatace mezi potrubím a betonem. Mirelon přijde později odstranit a na hrdla pod úrovní desky napojíme finální kusy potrubí, na které se napojí hydroizolace. Tuto práci bylo možné stihnout během víkendu a před námi je rozhodnutí, zda ještě letos objednat beton na desku a během jednoho dne dovolené dotáhnout dílo do konce. Jak to dopadlo se dozvíte v následujícím článku.

Hotová příprava desky
Hotová příprava desky

Write A Comment