Krátká odpověď na tuto otázku je… ANO 🙂

Abych byl trochu užitečný, chci se podělit o několik zkušeností, které jsem během vyřizování ohlášení stavby svépomocí získal. Původně jsme vyřizování neměli v plánu, ale jak už to tak bývá, každá služba něco stojí a rozhodli jsme se něco ušetřit už na začátku. Pro zajímavost, Gservis v roce 2021 nabízel službu vyřízení povolení za necelých 40 tisíc. U méně komerčních služeb se určitě dostanete s cenou níže, ale rozhodně nepočítejte s 10 tisíci… i když to asi záleží na kraji, ve kterém ohlášení stavby vyřizujete. Lidi nás od toho odrazovali, protože přece stavební úřad v Liberci je ten nejhorší! Zpětně si říkám, jestli tam ti lidi vůbec někdy byli 🙂

Ohlášení stavby nám trvalo necelé 3 měsíce

Jaká to byla zkušenost?

Stavba ohlášena a získání stavebního povolení svépomocí
Ohlášení stavby v Liberci

Musím říct, že přestože to nebylo snadné, hodnotím to jako dobré rozhodnutí, které se dále pozitivně promítá i do průběhu stavby. To z toho důvodu, že během vyřizování se seznámíte s lidmi, kteří rozhodují nejen o samotném stavebním povolení / ohlášení stavby, ale také o případných změnách, které v průběhu stavby mohou nastat. Jsou to také lidi, se kterými budete řešit kolaudaci a asi je vám jasné, že je potřeba s nimi dobře vycházet. Navíc se u toho naučíte řadu pojmů, které se vám později budou hodit a nebudete tak úplně za blbce 🙂

Ve stručnosti bych řekl, že jsem se za celou dobu nesetkal s jediným úředníkem, který by jevil známky sebemenší potřeby mi záměrně komplikovat život, nebo si řešit nějaké komplexy. Každý z nich dělá svoji práci a když po mě potřebuje nějaký papír, tak mi na slušnou otázku dá slušnou odpověď. Nerozumím představě některých lidí, že úředníci mají ve vlastním zájmu si na stole hromadit papíry a protahovat řízení. Co by z toho měli? Naopak řada z nich má radost, když je vše napoprvé v pořádku a můžou vaše papíry „smést ze stolu“.

Pravidlo č.1. : Vždy s úsměvem na tváři

Jestli máte zájem si svépomocí vyřizovat povolení, připravte se na to, že potkáte spoustu lidí, pro které je toto papírování každodenní rutina. Je potřeba do místnosti vnést trochu pozitivní nálady a hlavně nějak stručně vysvětlit situaci, že nejste zkušený inženýr a že si rádi necháte poradit.

Stavební povolení nebo ohlášení stavby?

Nebudu vám tvrdit, že vím všechno na 100% přesně, ale interpretuji slova, která jsem slyšel od samotných úředníků tak, jak jsem si je zapamatoval. Detaily podmínek pro možnost se dočtete na internetu a jelikož náš dům má zastavěnou plochu do 150 m2 a splňujeme i další podmínky, šli jsme do toho. Proč? Protože ohlášení stavby je nejrychlejší varianta, která ovšem vyžaduje více vaší aktivity. Například to, že musíte zajistit souhlasy vašich sousedů. Abych byl konkrétní, vyřizovali jsme ohlášení stavby v rámci akce, která se jmenuje Společné oznámení záměru (tj. společné územní a stavební řízení), do kterého vstupují jako účastníci:

a) stavebník, (manželné Mikešovi)
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, (to je snad jasné)
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, (my)
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, (zase my, ale POZOR + banka, která má zástavní právo na pozemek v rámci hypotéky)
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. (to jsou vaši sousedi)

Kolik je to papírů?

Na ohlášení stavby stačí jeden malý šanon
Na ohlášení stavby stačí jeden malý šanon

Není jich málo, ale upřímně, čekal jsem jich víc. V dalším článku se dočtete podrobněji o jednotlivých podkladech, ale obecně to v našem případě bylo 9 souhlasů/závazných stanovisek dotčených orgánů, 11 vyjádření ohledně existence sítí na našem pozemku, 4 přílohy k samotné žádosti a 3 paré projektové dokumentace. Počítejte s tím, že některé papíry se dají vyřídit za několik minut, některé za pár hodin, ale pár z nich je na dny i měsíce. Pro vyřizování ohlášení stavby je dobré být časově flexibilní a mít možnost volat během pracovní doby. Proto jsem si povolení vzal na starost já a ukázalo se, že je to práce spíš pro jednoho člověka. Je málo věcí, se kterými vám může partner pomoct, protože potřebujete stejně vědět všechno a mít informace na jednom místě tak, abyste jim rozuměli. Často se vás na jednom úřadě zeptají na věc, kterou jste vyřizovali na jiném úřadě a musíte být schopní na místě odpovědět. Jinak můžete jít domů a vrátit se později. Tolik k úvodu a více detailů se dočtete v dalším článku.

Write A Comment