Category

Pozemek

Category

Když jsme o pozemek vyjádřili zájem, byl developerský projekt ve stavu zahájených stavebních prací. Jedna rovina byla tedy sledování postupu stavby, jak se ze zelené louky postupně stává lokalita pro stavbu rodinných domů. Druhá rovina bylo to, co se odehrává na pozadí a to je administrace, která nás čekala.

  1. Podpis rezervační smlouvy
  2. Podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  3. Vyřízení hypotéky
  4. Upřesnění umístění vjezdu
  5. Podpis kupní smlouvy
  6. Přepis na katastru

Po složení zálohy za rezervaci (10% z kupní ceny) jsme začali řešit podpis smlouvy o smlouvě budoucí. Ta ještě neměla finální podobu a my jsme měli možnost ji připomínkovat stejně, jako 31 dalších kupujících. Developerský projekt má podobnou výhodu jako nákup přes kvalitní realitní kancelář a to je zajištění právního servisu i případně doporučení finančních služeb. Neznamená, že to musíte využít, ale máte možnost srovnání, což se později v tomto článku dočtete, že může být u hypoték velice zajímavé. Naštěstí se tempo zpomalilo a my jsme měli spoustu času si smlouvy v klidu projít. Při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nás čekala úhrada dalších 10% z kupní ceny.

Developerský projekt a hypotéka

Věděli jsme, že si na pozemek budeme brát hypotéku a poctivě jsme strávili spoustu hodin čtením článků na toto téma. Věděli jsme, že nám bude developer něco doporučovat, ale chtěli jsme si udělat vlastní průzkum, abychom měli srovnání. Proto jsme obešli dvě banky u kterých máme účet a zažádali o návrh. K tomu od vás budou potřebovat informace o kupované nemovitosti a doložení vašich příjmů. Pokud už jste klientem dané banky, je to o něco jednodušší. Řadu věcí si o vás zjistí sami a vy se brzy dozvíte, jaký úrok vám nabídnou. Vás ale zajímá i ukazatel RSPN.

Jsme malé ryby

Ukázalo se, že naše možnosti jsou okolo 2,3%. Dále se s námi nikdo nebavil, protože nemáme co nabídnout. Žádáme v období nízkých sazeb, půjčuje si každý a my jsme si zatím půjčovali jen na pozemek, takže částka pro banku nebyla moc převratná. Zato developer, ten mohl s bankami očividně vyjednávat, protože jim mohl přivést řadu klientů najednou a nebo je odvést ke konkurenci. Druhý faktor je, že když si půjčujete na pozemek, banka vám ho zatíží věcným břemenem a když budete chtít stavět, musíte se půjčit u stejné banky. To znamená, že pro banku tam je velký potenciál zisku v budoucnosti. Přestože si developer na hypotékách určitě bral provizi, stejně nám nabídnul nekonkurenční nabídku 1,9% a shodou okolností u banky, ve které nám nabídli 2,3% 😀

Výstavba v plném proudu

Developerský projekt výstavba komunikace
Developerský projekt: Výstavba komunikace

Mezitím jsme trávili víkendy projížďkou na kole, abychom sledovali postup prací. Toto zpětně vnímáme jako krásné období a jsme rádi, že jsme developerský projekt zastihli v rané fázi výstavby. Bylo pro nás zajímavé sledovat, jak se postupně lokalita mění a kolik práce je za tím schované. Jeden týden přijedete a poprvé vidíte skrývku ornice v místech, kde povede komunikace. Další týden se začíná kopat rýha pro budoucí kanalizaci a vodu, které povedou pod hlavní komunikací. Výstavba postupovala a průběžně jsme byli informování, že vše jde podle plánu. Do konce roku 2020 byly zpevněné komunikace a v nich položená kanalizace a voda. Měli jsme z toho dobrý pocit a neviděli jsme důvod, proč by se nemělo stihnout dodržet termín předání, což byl podle smlouvy konec června 2021.

 

Developerský projekt obrubníky při západu slunce
První procházka po obrubnících

Na jaře 2021 se začalo znova kopat, tentokrát šlo o elektřinu. Během zimy navíc došlo k domluvě, že když už se bude kopat elektřina, tak by dávalo smysl ke každému pozemku dotáhnout optickou přípojku. To jsme velice ocenili a byli jsme ochotní si za to i připlatit. Jenže tady končí dobré zprávy a přichází první špatná:

Nestíháme termín protože: ČEZ

Přestože vše ostatní se stíhalo v termínu, elektřina byla hotová, bílé přípojky na pozemcích zářily novotou, ČEZ měl opožděnou dodávku trafostanice pro novou lokalitu. Nedá se nic dělat a museli jsme podepsat dodatek smlouvy o novém termínu předání, který se přesunul z června 2021 na duben 2022. Netrvalo to dlouho a už v září 2021 jsme se mohli procházet po hotových obrubnících. Do konce roku se dokončily komunikace, chodníky, přípojky, veřejné osvětlení a jediné co zbývalo bylo zasadit stromky a udělat druhou vrstvu asfaltu, kterou záměrně nechtěli dělat před zimou.

Nadešel březen 2022 a my jsme si říkali, že se nějak podezřele nic neděje. Stále sněžilo, takže cesty dokončené nebyly a že by všechno bylo za měsíc hotové se nám nezdálo. Developerský projekt měl zaděláno na další zpoždění. Trafostanice sice byla na místě, ale tentokrát došlo ke skluzu při vyřizování kolaudací přípojek a komunikací, takže jsme dostali příležitost podepsat další dodatek o odložení předání pozemku na červen 2022.

Výkres územní studie obce
Výkres územní studie obce

Další překvapení, které přišlo během výstavby bylo vydání rozsáhlé územní studie, která tak nějak změnila všechno, co jsme původně s domem zamýšleli. Pro zajímavost přikládám odkaz na územní studii a budu se jí věnovat i v článku o projektování domu. Studie mimo tvar a umístění domu určuje například i orientaci štítu, poměr stran domu atd. Developerský projekt s ničím takovým nepočítal a bylo nebylo to ze strany obce fér něco takového vydat po prodeji pozemků, o kterém věděla několik let. Každý takový moment pro nás znamenal dvě možnosti. Buď se přizpůsobit, nebo z koupě vycouvat.

Naštěstí byly i pěkné momenty, jako třeba když poprvé uvidíte vjezd, který jste si sami promysleli a rozhodli, kde bude. Musím uznat, že projektování domu trvalo taky dlouho a i kdybychom pozemek převzali v původním termínu, museli bychom čekat na dokončení projektu.

Developerský projekt: finále

Developerský projekt předání pozemku
Developerský projekt: Předání pozemku

O rok později v červnu 2022 konečně nastává čas, kdy dostáváme informaci, že byly zkolaudovány všechny přípojky, veřejné osvětlení i komunikace a nadchází čas pro dopis kupní smlouvy a čerpání hypoték. Zde opět musím uznat, že díky servisu developera tento proces proběhl pro nás bez stresu a během tří dnů se podařilo vyřídit všechny papíry s bankou, katastrálním úřadem i prodávajícím. Bylo potřeba vše načasovat, aby všech 32 kupujících během dvou dnů vyčerpalo hypotéky nebo hotovost do advokátní úschovy a prodávající tak mohl podat žádost na přepis na katastrálním úřadě. Nám už nezbylo než počkat 30 dní na přepis a v červenci 2022 jsme mohli oslavit konec této etapy. Na rovinu vám musím říct, že i po této zkušenosti, kdy všechno dobře dopadlo bych na 100% nedoporučil takový risk. Je to opravdu na zvážení, protože faktorů, které můžou stavbu odložit nebo zastavit je hodně a i v Liberci víme o podobném projektu ze stejného období, který je k dnešnímu dni stále zelená louka, na které mají lidi zaplacené rezervace. V dalším článku se vrátíme zpátky v čase, kdy jsme řešili jestli jít do typového domu, nebo hledat projektanta.